پرش لینک ها
پروسه دندان پزشکی دیجیتال
workshop

کارگاه دو روزه پروسه دندان پزشکی دیجیتال

دپارتمان آموزشی دنتکم برای بار سوم دوره پروسه دندان پزشکی دیجیتال برای مطب های دندان پزشکی را برگزار میکند.

جهت ثبت نام تماس بگیرید
دوره تحول دیجیتال لابراتوارهای دندانسازی
workshop

دوره تحول دیجیتال لابراتوارهای دندان سازی

دپارتمان آموزشی دنتکم اولین دوره تحول دیجیتال لابراتوارهای دندان سازی را برگزار می کند.

جهت ثبت نام تماس بگیرید
دوره پیشرفته دندان پزشکی دیجیتال
CAD/CAM

دوره پیشرفته دندان پزشکی دیجیتال

پنجمین دوره پیشرفته دندان پزشکی دیجیتال، طراحی پروتز ایمپلنت، طراحی لبخند و سرجیکال گاید

جهت ثبت نام تماس بگیرید
دوره آنلاین طراحی اگزوکد
Exocad

دوره آنلاین طراحی Exocad

دوره آنلاین طراحی Exocad، دوازده ساعت آموزش آنلاین،

جهت ثبت نام تماس بگیرید
پروسه دندان پزشکی دیجیتال
CAD/CAM

پروسه دندان پزشکی دیجیتال

دوره جامع پروسه دندان پزشکی دیجیتال در مطب های دندان پزشکی

جهت ثبت نام تماس بگیرید
کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال
Digital Dentistry

کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال

کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال، کار عملی با اسکنر داخل دهانی و کار عملی با نرم افزار Exocad

جهت ثبت نام تماس بگیرید
کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال
Digital Dentistry

کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال

برگزاری کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال و آشنایی کامل به مسیر دندان پزشکی دیجیتال و تجهیزات دیجیتال

جهت ثبت نام تماس بگیرید
کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال
Digital Dentistry

کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال

برگزاری کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال و آشنایی کامل به مسیر دندان پزشکی دیجیتال و تجهیزات دیجیتال

جهت ثبت نام تماس بگیرید
دوره پیشرفته دندان پزشکی دیجیتال
CAD/CAM

دوره پیشرفته دندان پزشکی دیجیتال

پنجمین دوره پیشرفته دندان پزشکی دیجیتال، طراحی پروتز ایمپلنت، طراحی لبخند و سرجیکال گاید

جهت ثبت نام تماس بگیرید
دوره آنلاین طراحی اگزوکد
Exocad

دوره آنلاین طراحی Exocad

دوره آنلاین طراحی Exocad، دوازده ساعت آموزش آنلاین،

جهت ثبت نام تماس بگیرید
پروسه دندان پزشکی دیجیتال
CAD/CAM

پروسه دندان پزشکی دیجیتال

دوره جامع پروسه دندان پزشکی دیجیتال در مطب های دندان پزشکی

جهت ثبت نام تماس بگیرید
کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال
Digital Dentistry

کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال

کارگاه جامع دندان پزشکی دیجیتال، کار عملی با اسکنر داخل دهانی و کار عملی با نرم افزار Exocad

جهت ثبت نام تماس بگیرید
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.